Aleksandar je dodao/la sliku u album Pontiac u grupi Pontiac pre 9 godine